Migrän - vad är det?

Ordet migrän härstammar från grekiskans ἡμικρανία (hemikrania), "halva huvudet", från ἡμι- (hemi-), "halv", och κρανίον (kranion), "skalle", efter den smärta som upplevs i hälften av huvudet.

Migrän är en neurologisk hjärnsjukdom. En egen distinkt sjukdom. Man kan inte ”ha lite migrän”. Antingen har man denna sjukdom eller inte. Däremot kan man ha den en gång i sitt liv och aldrig mera. För många är dock denna sjukdom handikappande och den anses idag vara på plats nummer 6 bland världens mest funktionsnedsättande sjukdomar.

Det finns 2 sorters migrän, med och utan så kallad aura.

Ca 20 % drabbas av aura, ett fenomen som ibland uppträder som ett sick-sack mönster i synfältet som vanligen sitter i 30-60 minuter, innan själva huvudvärken inträder.

Även en svår huvudvärksproblematik, utan migrän, kan vara svår att på egen hand hantera. Också denna grupp har stor effekt av de behandlingar vi kan erbjuda.

BEHÖVER DU HJÄLP?


Få svar på de vanligaste frågorna!
Besök sidan!