Samtal eller djupare psykolog-terapi

Vill du ha djupare enskilda samtal är du välkommen att boka ett besök hos vår psykolog.

Du får möjlighet till samtal angående det som påverkar ditt liv på grund av din huvudvärk och hur du kan hitta ett annat förhållningsätt till din sjukdom. Detta kan också ske online i grupp.

Här möter du erfarenhet och kunskap och denna kombination kan ge dig en ökad förståelse för dina bekymmer. De journal anteckningar som förs på Migränkliniken är inte tillgängliga för Landstinget eller andra vårdgivare så länge som du inte själv så önskar och aktivt ber om det.

BEHÖVER DU HJÄLP?


Få svar på de vanligaste frågorna!
Besök sidan!