Botox mot migrän

Botox injektioner vid migrän har visat sig vara mycket effektivt. Biverkningarna är få vid rätt administrering. Är Botox ett nervgift? Om man hanterar det på rätt sätt är det inte det. Botox i koncentrerad form är giftigt. Precis som morötter och vatten om man får i sig alltför stora mängder! Därför är det viktigt att du kontrollerar att den doktor eller sjuksköterska som injecerar Botox har gått speciell utbildning. Botox är i sig en bakterie som finns naturligt i våra jordar och som kroppen själv bryter ner utan att gå runt i blodsystemet eller belasta våra organ.
Läkaren beslutar om du är lämplig för denna behandling där ca 80% uppnår en förbättring. Botox injektioner tas var 3:e månad.
Har du mer än 3 anfall per månad behöver du ha ett förebyggande läkemedel. Dessa är utformade för att minska frekvensen och svårighetsgraden av huvudvärken. Skulle dessa förebyggande läkemedel inte fungera kan det finnas skäl att läkaren ordinerar Botoxbehandling.

 

Om du har en kronisk migrän är Botox en mycket effektiv behandling. Dessa behandlingar mot migrän ges en gång var tredje månad. För att utföra behandlingen, kommer vi att injicera minimala doser av läkemedlet på specifika punkter.

Målet med dessa injektioner är att minska symptom orsakade av en migränhuvudvärk.

Smärtlindringen kommer inte direkt. Förbättring kan efter första behandlingen ta 10-14 dagar. Vissa människor kanske inte upplever någon lindring med sin första uppsättning av injektioner. Utvärdering sker efter 4 behandlingar eftersom effekten ökar efter varje behandling under både år 1 och 2.

Är Botox rätt för dig?

Botox är en av många behandlingsalternativ som finns tillgängliga för personer med kronisk migrän. Denna behandling kan vara ett bättre alternativ om du inte tål din förebyggande medicinering.

Vem kan ge Botox vid Migrän?

Det är av stor vikt att du frågar din vårdgivare, oavsett om det är en neurolog, överläkare, sjuksköterska eller professor att han/hon har utbildning i att ge Botox och att det ges enligt PREEMPT. Botox blev godkänt mot kronisk migrän 2011 men det finns fortfarande vårdgivare som inte ger enligt FASS och de rekommendationer som finns. Detta kan ge förödande konsekvenser.

Varför har ingen upplyst mig om att Botox vid migrän är effektivt?

Din läkare är skyldig, enligt patientlagen att upplysa dig om denna behandling.

Vad säger lagen?

Vid behandlingsalternativ med vetenskap och beprövad erfarenhet ska:

  • Pat få info om möjligheten till behandlingsalternativen (2§ p.PL) .
  • Få den valda behandlingen, om kostnaderna till sjukdomen är befogade. (7 kap. 1§ PL).
  • Behandlingen ska då vara medicinskt motiverande och till nytta för pat. Med nytta ses här från individens utgångspunkt och innefattar såväl hälsa som *livskvalité.
  • Saknas speciell behandlingsmetod vid den egna vårdenheten är ansvarig personal skyldig att berätta att den finns.
  • Personalen från Hälso- och sjukvården ansvarar för att medverka till att pat ges möjlighet att välja behandlingsalternativ för personer med **funktionsnedsättning.

* Livskvalité = Pat anses vara expert på denna bedömning.

Källa: Socialstyrelsen

Vad är en funktionsnedsättning?

1177, Jpg län: En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. En del föds med en funktionsnedsättning, men andra får dem till följd av till exempel en sjukdom eller olycka. Funktionsnedsättningar kan man ha under en period eller för alltid.

Vad säger WHO?

Jämför ett kroniskt migränanfall lika handikappande som en totalförlamning medan anfallet pågår.

 

BEHÖVER DU HJÄLP?


Få svar på de vanligaste frågorna!
Besök sidan!